Støren Rådhus gamle E6

B2
2002
480,5472,5473
MIDTRE GAULDAL