Støren barneskole

B2
2002
5471,5472,5473,5474,5476
MIDTRE GAULDAL