Oppdal skysstasjon

C3
3003
480,580,5801,5802,5803
OPPDAL