nok

Holdeplassoversikt

Stedfortegnelse med ruteangivelse

A B D E F G H I J K M N P R S T U V W Y Ø Å

Spørring på sanntids/ruteinformasjon kan du gjøre på holdeplassene i Sør-Trøndelag. Alle holdeplasser har sin egen 8-sifret holdeplasskode.

  • Holdeplasskoden i Trondheimsregionen er pr i dag 4-sifret. Ved spørring, benytt de fire siste sifrene på holdeplasskoden.
  • Holdeplasskoder i regioner er 8-sifret.

Koden står på alle holdeplasser - enten på rutetabellen eller ved holdeplassnavnet.

Holdeplass Rutenr

Holdeplassnummer

A    
A. Jenssens veg 6, 16, 93, 660 16010157
Ada Arnfinsens v. 8 16010420
Adresseavisen 11, 80, 92 16010030
Adresseavisen 11, 80, 146 16011030
Alf Godagers veg 103 16010031
Alfheim 24 16011662
Alfheim 24 16010662
Alfheimsvingen 8, 108 16010032
Alfheimsvingen 8 16011032
Anders Buens gate 4, 15, 106 16010258
Anders Buens gate 4, 15, 93 16011258
Angelltrøvegen 4, 15, 93 16011033
Angelltrøvegen 18 16010033
Ankers gate 63 16010034
Ankers gate 63 16011034
Anton Grevskotts veg 3, 55, 103 16010035
Anton Grevskotts veg 3, 55 16011035
Arne Bergsgårds veg 22, 188, 288 16010044
Arne Bergsgårds veg 22, 9926 16011044
Arnt Smistads veg 19, 119 16010043
Arnt Smistads veg 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011043
Asbjørn Øverås veg 8, 88, 188, 288, 9926 16010037
Asbjørn Øverås veg 8, 88, 94 16011037
Askeladdvegen 7, 38, 80, 107, 138, 310 16010039
Askeladdvegen 6, 7, 16, 38, 80, 93, 138, 310, 993 16011039
Astronomvegen 3, 48, 54, 55, 103, 154 16010040
Astronomvegen 3, 48, 54, 55 16011040
B    
Bakkegata 4, 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 98, 106, 107, 136, 138, 980 16010050
Bakkegata 4, 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 93, 98, 138, 980 16011050
Baklia 10 16010051
Baklia 10 16011051
Bekkasinvegen 4, 9, 43, 89, 90, 97, 109, 9927 16010053
Bekkasinvegen 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97, 9927 16011053
Belvedere 1 16010740
Belvedere 1 16011740
Berg 43, 75, 175, 9911, 9924 16010720
Berg 43, 75, 9915 16011720
Berg Bedehus 43, 75, 175, 9911, 9924 16010721
Berg Bedehus 43, 75, 9915 16011721
Berg Prestegård 60 16010054
Berg studentby 5, 66, 155, 288 16010366
Berg studentby 5, 36, 60 16011366
Berge 18, 24 16010615
Berge 18, 24 16011615
Bergheim 5 16010078
Bergheim 5 16011078
Bergsli gate 1 16010713
Bergsli gate 1 16011713
Biologen 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010058
Biologen 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011058
Biskop Sigurds gate 4, 15, 106 16010090
Biskop Sigurds gate 4, 15, 93 16011090
Bjarne Ness veg 22, 94, 188, 288 16010643
Bjøra 76, 9922 16010731
Bjøra 76, 175, 9913 16011731
Bjørkmyr 48, 54, 154 16010059
Bjørkmyr 48, 54 16011059
Bjørndalsbrua 4, 6, 9, 19, 43, 90, 95, 104, 9925 16010060
Bjørndalsbrua 4, 6, 9, 19, 43, 90, 95 16011060
Bjørndalstoppen 4, 6, 9, 19, 43, 90, 95, 104, 9925 16010049
Bjørndalstoppen 4, 6, 9, 19, 43, 90, 95 16011049
Blakli 8, 94, 96, 888 16011061
Blakli 8, 96, 188, 288, 888, 9926 16010061
Blakli snuplass 8 16010105
Brandhaugen 24, 25 16011656
Brandhaugen 24, 25 16010656
Brandsegga 54 16010771
Brandsegga 54 16011771
Bratsberg kirke 25, 54 16010763
Bratsberg kirke 25, 54 16011763
Bratsberg Ridesenter 48 16011538
Bratsberg Ridesenter 48, 154, 9930 16010538
Bratsberg Østre 54 16010046
Bratsberg Østre 54 16011046
Bratsbergflata 54 16010609
Bratsbergflata 54 16011609
Bratsbergvegen 3, 4, 6, 9, 11, 16, 38, 46, 47, 86, 104, 138, 146, 310, 320, 340, 4 16010064
Bratsbergvegen 3, 4, 6, 9, 11, 38, 46, 47, 48, 54, 92, 138, 154, 310, 320, 340, 41 16011064
Brattøra 3, 19, 46, 92, 94, 310, 330 16010164
Brattøra 3, 19, 46, 47, 310, 330 16011164
Breidablikk 1 16010000
Breidablikk 17, 19, 119 16010710
Breidablikk  1 16011000
Breidablikk 17, 19 16011710
Breidablikk skole 11 16010067
Breidablikk skole 11 16011067
Breidablikkveien 7, 17, 19 16010079
Breidablikkveien 7, 17, 19 16011079
Breivika 54 16010770
Breivika 54 16011770
Brian Smiths gate 18, 22 16010065
Brian Smiths gate 18, 22 16011065
Bromstadsvingen 9, 18, 90, 94 16010069
Bromstadvegen 18, 60, 136 16010027
Bromstadvegen 18, 60, 94 16011027
Brukseier Olsens vei 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010682
Brukseier Olsens vei 75, 76, 350, 450 16011682
Brukseier Olsens vei 1 11, 175 16010048
Brukseier Olsens vei 1 11, 175 16011048
Brukseier Olsens vei 40 11, 175 16010681
Brukseier Olsens vei 50 11, 175 16010066
Brundalen 36, 66, 136 16010070
Brundalen 36, 66, 95, 96, 97, 136, 993 16011070
Brundalen skole 36, 66, 136 16010071
Brundalen skole 24, 36, 66, 95, 96, 97, 136, 993 16011071
Brundalen sykehjem 95, 96, 97, 136, 993 16010628
Brundalen sykehjem 36, 66, 95, 96, 97 16011628
Bruråk 25, 54 16010760
Bruråk 25, 54 16011760
Brænne 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010068
Brænne 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011068
Brøset Hageby 9 16010072
Brøset Hageby 9, 155 16011072
Brøsetflata 9 16010073
Brøsetflata 9, 155 16011073
Brøsetvegen 5, 36 16011630
Brålia 71 16010719
Brålia 71 16011719
Buenget 5, 105, 205 16010074
Bukkvollan 8, 82, 108 16010076
Bukkvollan 8 16011076
Bukta 76, 9922 16010730
Bukta 76, 175, 9913 16011730
Buran 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 98, 107, 136, 138, 980 16010077
Buran 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 98, 138, 980 16011077
By 75, 9924 16010639
By 75, 9911, 9922 16011639
Byaberget 76, 9911, 9922 16010729
Byaberget 76, 175 16011729
Bygrensen 1 16010711
Bygrensen 1 16011711
Byneset kirke 43, 76, 9915, 9922 16010737
Byneset kirke 43, 76, 175, 9913 16011737
Bynesveien 16 11, 15, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010045
Bynesveien 16 11, 15, 75, 76, 175, 350, 450 16011045
Byåsen Butikksenter 18, 82, 108 16010560
Byåsen Butikksenter 8, 18 16011560
Byåsen skole 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010047
Byåsen skole 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011047
C    
C. J.Hambros vei 11 16010080
C. J.Hambros vei 11 16011080
Carl Schjetnans veg 3, 103 16010081
Casper Lundes veg 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 95, 104, 9924, 9927 16010082
Casper Lundes veg 4, 9, 43, 89, 90, 91, 95, 9927 16011082
Cecilie Thoresens veg 22 16010083
Cecilie Thoresens veg 22 16011083
Cecilienborg 119 16010084
Charlottenlund kirke 66, 80, 95, 96, 97 16010426
Charlottenlund kirke 36, 80, 94, 95, 96, 97, 136 16011426
Charlottenlund Nedre 6, 106 16010085
Charlottenlund Nedre 6, 93 16011085
Christian Jelstrups vei 18 16011086
Churchills veg 36, 80, 94 16010087
Churchills veg 66, 80 16011087
City Lade 4, 15, 90, 94 16010350
City Lade 4, 15, 90 16011350
City Syd E6  9, 38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101, 9919 16010524
City Syd E6  9, 38, 47, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 9919 16011524
City Syd Vestre 16, 19, 43, 46, 47, 80, 82, 86, 91, 93, 146, 9919, 9924, 9927 16010088
City Syd Østre 16, 19, 43, 46, 47, 80, 86, 154, 9919, 9924, 9925, 9927 16011088
D    
Dalen Hageby 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 63, 98, 107, 136, 138, 980 16010095
Dalen Hageby 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 63, 66, 98, 138, 980 16011095
Dalgård 8, 82, 89, 108 16010096
Dalgård 8, 89, 91 16011096
Dalsaunevegen 3, 48, 54, 55, 103, 154 16010097
Dalsaunevegen 3, 48, 54, 55 16011097
Digre 54 16010767
Digre 54 16011767
Distr. lege Øverlids vei 11 16010100
Distr. lege Øverlids vei 11 16011100
Ditlev Bloms veg 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 104, 9924 16010098
Ditlev Bloms veg 4, 9, 43, 89, 90, 91 16011098
Djupmyra 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146, 9927 16010437
Djupmyra 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011437
Dolpa 7, 93, 107, 992 16010101
Dolpa 7, 93, 992, 993 16011101
Dora  3, 94 16010104
Dora  3 16011104
Dr. gate D1 38, 82, 105, 108, 138, 188, 310, 320, 330, 340, 350, 410, 450, 4 16010006
Dr. gate D2 38, 92, 98, 138, 154, 310, 320, 330, 340, 350, 410, 450, 460, 47 16010007
Dragvoll 5, 9, 17, 96, 9926 16010103
Dragvoll 5, 9, 17, 96 16011103
Dybdahls veg 8, 17, 22, 88, 188 16010102
Dybdahls veg 8, 17, 22, 88 16011102
E    
E.A.Smith 11 16010675
E.A.Smith 11 16011675
Edgar B. Schieldrops veg 22, 9926 16011631
Edgar B. Schieldrops veg 22, 188, 288 16010546
Eggen 43, 9915 16010739
Eggen 43 16011739
Einar Tambarskjelves gate 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 36, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 88, 92, 94, 16011112
Einar Tambarskjelves gate 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 66, 88, 91, 93, 16010112
Einar Øfstis veg 22, 94, 188, 288 16010113
Einar Øfstis veg 22, 94 16011113
Einbakken 48, 54, 88, 96 16011114
Einbakken 48, 54, 88, 96, 154 16010114
Eklesbakken 48, 54, 154 16010115
Eklesbakken 48, 54 16011115
Eklestrø 48 16010785
Eklestrø 48 16011785
Ekra 38, 86, 138, 340, 480 16010789
Ekra 38, 86, 138, 340, 480 16011789
Elvheim 7 16010116
Elvheim 7 16011116
Engelsås 24, 25 16010654
Engelsås 24, 25 16011654
Esp meieri 71, 9919 16010750
Esp meieri 71, 9919 16011750
Esp Østre 43 16010717
Esp Østre 43 16011717
Esplykkja 71, 9919 16010748
Esplykkja 71, 9919 16011748
Espås 54 16011768
Espås 54 16010768
Estenstadvegen 5, 9, 17, 96, 9926 16010120
Estenstadvegen 5, 9, 17, 96 16011120
E-verket 3, 54, 91, 93, 94, 97 16010119
E-verket 3, 92, 97 16011119
F    
F. Rambech 11 16010135
F. Rambech 11 16011135
Fagerheim alle 3, 4, 90, 106 16010124
Fagerheim alle 3, 4, 90, 93 16011124
Fagerliveien 18, 82, 108 16010126
Fagerliveien 18 16011126
Fagervika 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010127
Fagervika 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011127
Fallet 75, 175, 9911, 9924 16010723
Fallet 75, 9915, 9924 16011723
Ferstad 1 16010705
Ferstad 1 16011705
Festningsgata 63 16010130
Festningsgata 63 16011130
Fiolsvingen 8, 17, 22, 88, 188 16010131
Fiolsvingen 8, 17, 22, 88 16011131
Fjellsæter 10 16010776
Fjellsæter 10 16011776
Fjøslia 5, 105, 205 16010132
Fjøslia 5 16011132
Fjøsvollan 43, 9918 16010667
Fjøsvollan 43, 9918, 9924 16011667
Flakk 76, 980, 9911, 9922 16010726
Flakk 76, 175, 9924 16011726
Flakk fergekai 98, 350, 450, 980 16010795
Flakk fergekai 350, 450 16011795
Flakkleiva 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010688
Flakkleiva 75, 76, 175, 350, 450 16011688
Flakkråa 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010689
Flakkråa 75, 76, 175, 350, 450, 9911, 9922 16011689
Flaten 24 16010618
Flaten 24 16011618
Flatjord 54 16011765
Flatjord 54 16010765
Flatåsen senter 6, 19, 82, 89, 95, 9925, 9927 16010453
Flatåsen senter 6, 19, 89, 91, 92, 95, 119, 9927 16011453
Flatåstoppen 6, 92, 95, 119 16010134
Folla 54 16010607
Folla 54 16011607
Follafoten 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010686
Follafoten 75, 76, 175, 350, 450 16011686
Forsøket 109 16010137
Forsøket 7 16011137
Fortuna 75, 175, 9913, 9924 16010693
Fortuna 75 16011693
Fossegrenda 3, 55, 88, 96, 103 16010434
Fossegrenda 3, 55, 88, 96 16011434
Fossegrenda  3 16010502
Framveien 8, 10 16010138
Framveien 8, 10 16011138
Furuhaugen 6, 95, 119 16010139
Furuhaugen 6, 92, 95 16011139
Fykenborg 7, 107, 777 16010140
Fykenborg 7, 777, 993 16011140
G    
Gamle Oslovei 8, 10 16010144
Gamle Oslovei 10 16011144
Gammel-lina 7 16010145
Gammel-lina 7 16011145
Gartnerhallen 16, 18, 86, 90, 94 16010146
Gartnerhallen 16, 18, 86, 90 16011146
Geilmunnet 43 16010143
Gildheim 7, 36, 37, 38, 98, 107, 138, 310, 330, 980 16010147
Gildheim 7, 37, 38, 66, 98, 138, 310, 330, 980 16011147
Gina Krogs veg 22 16010471
Gina Krogs veg 22 16011471
Gisvold 48, 54 16011605
Gisvold 48, 54, 154 16010605
Gløshaugen Nord 5, 22, 155 16010333
Gløshaugen Nord 5, 22 16011333
Gløshaugen Syd 5, 22, 155 16010265
Gløshaugen Syd 5, 22 16011265
Gogstadbakken 11, 175 16010155
Gogstadbakken 11, 175 16011155
Grandli 24 16011616
Grandli 24 16010616
Granhaugan 3, 103 16010149
Granhaugan 3, 43 16011149
Granåsen gård 18 16010150
Granåsen gård 18 16011150
Granåsen VM-anlegget 19, 82, 89, 119, 9927 16010454
Granåsen VM-anlegget 19, 89, 91, 9925, 9927 16011454
Granåsvegen 16, 86, 90, 310 16010151
Granåsvegen 16, 86, 90, 310 16011151
Grilstadkleiva 6, 16, 93, 106, 660, 992 16010156
Grilstadkleiva 6, 16 16011156
Grilstadveien 16 16010111
Grilstadveien 16 16011111
Grinden 43, 75, 175, 9911, 9924 16010159
Grinden 43, 75, 9915 16011159
Gryta 9, 17, 94, 888 16010152
Gryta 9, 17, 188, 888 16011152
Grønlia 10 16010774
Grønlia 10 16011774
Gudes gate 63 16010153
Gyldenløves gt. 63 16010403
Gyldenløves gt. 63 16011403
H    
Hagen 3 16010160
Hallfred Høyems veg 18, 90, 94 16010161
Hallfred Høyems veg 18, 90 16011161
Halstein gård 3 16010162
Hammersborg 18, 82, 108 16010163
Hammersborg 18 16011163
Hangeråsen 76, 9922 16010734
Hangeråsen 76, 175, 9913 16011734
Hangran 76, 9922 16010732
Hangran 76, 175, 9913 16011732
Hanskemakerbakken 11, 15, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010165
Hanskemakerbakken 11, 15, 75, 76, 175, 350, 450 16011165
Harald Bothners veg 60 16010166
Harald Gilles veg 60 16010055
Harald Hårfagres gate 4, 15, 90, 94 16010534
Harald Hårfagres gate 4, 15, 90 16011534
Haugbjørg 43 16010742
Haugbjørg 43, 9915, 9924 16011742
Haugnessvingen 3, 88, 96, 103 16010168
Haugnessvingen 3, 88, 96 16011168
Haugrønning 76, 9922 16010738
Haugrønning 76, 175, 9913 16011738
Haukåsen 108 16010167
Havstad 18 16010089
Havstad 18 16011089
Havstadsenteret 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010169
Havstadsenteret 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011169
Heggdalen 9, 17, 94, 888 16010637
Heggdalen 9, 17, 888 16011637
Heggstad 71, 9919 16010746
Heggstad 71, 9919 16011746
Heggstaddalen 71, 9919 16010747
Heggstaddalen 71, 9919 16011747
Heggstadmoen 2 11, 80 16010673
Heggstadmoen 2 11, 80, 146 16011673
Heggstadmoen 4 11, 80 16010674
Heggstadmoen 4 11, 80, 146 16011674
Heggstadmyra 11 16010676
Heggstadmyra 11 16011676
Hegsnippen 75, 76, 175, 9913, 9922, 9924 16010179
Hegsnippen 75, 76, 9922 16011179
Heimdal sentrum 4, 9, 43, 89, 90, 97, 109, 310, 9919, 9927 16010171
Heimdal stasjon 4, 71, 82, 92, 104, 9924 16010170
Heimdal stasjon 4, 9, 43, 71, 89, 90, 91, 97, 310, 9919, 9927 16011170
Heimdalsvegen 4, 9, 43, 71, 90, 97, 109, 9927 16010174
Heimdalsvegen 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97, 9927 16011174
Heimdalsvegen 73 71, 9919 16010745
Heimdalsvegen 73 71, 9919 16011745
Henrik Ourens veg 9 16010141
Henrik Ourens veg 9, 155 16011141
Herlofsenløypa 1 16010701
Herlofsenløypa 1 16011701
Hestsjøen 43, 9918 16010668
Hestsjøen 43, 9918, 9924 16011668
Hitravegen 6, 16, 93, 106, 660, 992 16010172
Hitravegen 992 16011172
Hoeggen skole 22, 188, 288 16010177
Hoeggen skole 22, 9926 16011177
Hornebergvegen 3 16010178
Hornebergvegen 3 16011178
Hospitalskirka 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 82, 88, 89, 98, 105, 108, 175, 205 16010014
Hospitalskirka 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 89, 91, 175, 350, 450 16011014
Hospitalskirka 1 16011724
Hurtigbåtterm. 19 16010186
Husebytunet 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 95, 104, 9927 16010180
Husebytunet 4, 9, 43, 89, 90, 91, 95, 9927 16011180
Husebytunet 1 6, 19 16010187
HVS 47 16011446
HVS 47 16010446
Høgreina 6, 95, 119 16010181
Høgreina 6, 92, 95 16011181
Høgreina Øvre 6, 95, 119 16010184
Høgreina Øvre 6, 92, 95 16011184
Høgskoleringen 5, 22, 63, 155 16010197
Høgskoleringen 5, 22, 63 16011197
Høiset 66, 80, 95, 97, 136 16010182
Høiset 36, 80, 94, 95, 97 16011182
Høstad 75, 175, 9913, 9924 16010694
Høstad 75 16011694
Høstadkorsen 75, 175, 9913, 9924 16010210
Høstadkorsen 75 16011210
Høvringen 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010183
Høvringen 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011183
Haakon VII gate 17 15, 86, 90, 94 16010497
Haakon VII gate 17 15, 86, 90 16011497
Haakon VII gate 25 15, 86, 90, 94 16010311
Haakon VII gate 25 15, 86, 90 16011311
Haakon VII gate 9 15, 86, 90, 94 16010324
Haakon VII gate 9 15, 86, 90 16011324
I    
Idrettsplassen  66, 80, 95, 96, 97, 136 16010190
Idrettsplassen  36, 80, 94, 95, 96, 97 16011190
Idrettsveien 11 16010191
Idrettsveien 11 16011191
IKEA 16, 86 16010189
IKEA 16, 86 16011189
Ila 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 82, 88, 89, 98, 105, 108, 175, 205 16010192
Ila 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 89, 91, 175, 350, 450 16011192
Ilsvika 63 16010194
Ingeborg Ofstads veg 46, 88, 96 16010188
Ingeborg Ofstads veg 46, 88, 92, 96 16011188
Ingemann Torps vei 4, 86 16010252
Ingemann Torps vei 4, 86 16011252
Isdamveien 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146, 9927 16010517
Isdamveien 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011517
Ishallen 16, 86 16010129
Ishallen 16, 86 16011129
Iskremfabrikken 18, 90, 94 16010193
Iskremfabrikken 18, 90 16011193
Ivar Skjånes veg 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 91, 93, 146, 9927 16010251
Ivar Skjånes veg 16, 19, 46, 47, 80, 86, 154, 9925, 9927 16011251
J    
J. Minsaas` veg 6, 16, 93, 106, 660, 992 16010309
Jakobsli 18 16010200
Jakobsli 18, 36, 80, 94, 107 16011200
Jakobslivegen Nedre 36, 80, 94 16010201
Jakobslivegen Nedre 66, 80 16011201
Jakobslivegen Øvre 66, 80, 95, 96, 97, 136 16010202
Jakobslivegen Øvre 36, 80, 94, 95, 96, 97 16011202
Johan Falkbergets vei 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010205
Johan Falkbergets vei 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011205
Johan Nygaardsvolds vei 11, 80, 146 16010195
Johan Tillers vei 11, 80, 92 16010759
Johan Tillers vei 11, 80, 146 16011759
Johan Tillers vei E6  38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101, 9919 16010525
Johan Tillers vei E6  38, 47, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 9919 16011525
John P. Kroglunds veg 4, 89, 97, 9927 16010209
John P. Kroglunds veg 4, 89, 9927 16011209
John Aae`s veg 11, 16, 43, 46, 47, 80, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 146 16010208
Jonsborg 24 16010657
Jonsborg 24 16011657
Jonsvannsveien 63 16010206
Jonsvannsveien 63 16011206
Jørgen B. Lysholms vei 3, 4, 15, 90, 106 16010203
Jørgen B. Lysholms vei 3, 4, 90, 93 16011203
K    
K.O.Thornæs veg 22, 94, 188, 288 16010227
K.O.Thornæs veg 22, 94 16011227
Kalvskinnet 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 82, 88, 89, 98, 105, 108, 175, 205 16010013
Kalvskinnet 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 89, 91, 175, 350, 450 16011013
Kambru 48, 154 16010787
Kambru 48 16011787
Karl Jonssons veg 3, 55, 103 16010222
Karl Jonssons veg 3, 55 16011222
Karlsheim 18 16010216
Karlsheim 18, 107 16011216
Karrosserifabrikken 43, 75, 175, 9911, 9924 16010698
Karrosserifabrikken 43, 75, 9915 16011698
Kattem 4, 9, 43, 89, 90, 97, 109, 9927 16010217
Kattem 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97, 9927 16011217
Kattemsenteret 4, 9, 43, 89, 90, 97, 109, 9927 16010218
Kattemsenteret 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97, 9927 16011218
Kattemskogen 89, 90 16010219
Kattemskogen 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97 16011219
Killingdal 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010220
Killingdal 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011220
Klefstadbekken 76, 9911, 9922 16010728
Klefstadbekken 76, 175 16011728
Klefstadbukta 76, 9911, 9922 16010221
Klefstadbukta 76, 175 16011221
Klefstadhaugen 75, 175, 9924 16010690
Klefstadhaugen 75, 9911, 9922 16011690
Kleivplassen 43 16010741
Kleivplassen 43, 9915, 9924 16011741
Klett 71, 9919 16010753
Klett 71, 5004, 9919 16011753
Klett Møbel 71, 9919 16010751
Klett Møbel 71, 9919 16011751
Klokkerplassen 6, 93, 106, 992 16010225
Klokkerplassen 6, 992 16011225
Klokkstein 4, 89, 97, 9927 16010224
Klokkstein 4, 89, 9927 16011224
Knausen 71 16010758
Knausen 71 16011758
Kobberdammen 10 16010775
Kobberdammen 10 16011775
Koieflata 46, 88, 96 16010226
Koieflata 46, 88, 92, 96 16011226
Kolstad kirke 95, 9924 16010474
Kolstad kirke 95 16011474
Kolstaddalen 109 16010228
Kolstadhaugen 6, 95, 119 16010229
Kolstadhaugen 6, 92, 95 16011229
Kolsåsdalen 19, 82, 89, 119, 9927 16010245
Kolsåsdalen 19, 89, 91, 9925, 9927 16011245
Kong Øysteins veg 18, 136 16010232
Kong Øysteins veg 18 16011232
Kongens gate K1 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 82, 88, 89, 105, 108, 175, 205 16010905
Kongens gate K2 5, 8, 10, 11, 63, 89, 91 16010907
Konglevegen 36, 80, 94, 95, 96, 97 16010233
Konglevegen 66, 80, 95, 96, 97, 136 16011233
Korsen 89, 97, 9927 16010234
Korsen 4, 89, 9927 16011231
Korsen 4 16011234
Krokstien 55 16010235
Krokstien 55 16011235
Kroppan 7, 109 16010236
Kroppan 7 16011236
Kroppanbrua 3, 4, 6, 9, 11, 16, 38, 46, 47, 80, 86, 90, 95, 104, 138, 146, 310, 16010246
Kroppanbrua 3, 4, 6, 9, 11, 16, 38, 46, 47, 80, 86, 90, 95, 138, 154, 310, 320, 16011246
Kroppanmarka 3, 88, 96, 103 16010244
Kroppanmarka  3, 88, 96 16011244
Krutthusbakken 3 16010237
Krutthusbakken 3 16011237
Kuset 24 16010664
Kuset gård 24 16010663
Kuset gård 24 16011663
Kvamshaugen 48, 54, 154 16010604
Kvamshaugen 48, 54 16011604
Kvenild 109 16010239
Kvenilds veg 11 16011240
Kvenilds veg 11 16010240
Kvenildsmyra 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011443
Kvilhaugen 60 16010062
KVT 43, 46, 9919, 9924 16010241
Kystad 19, 119, 9927 16010250
Kystad 8, 19, 9925, 9927 16011250
Kyvannet 1 16010703
Kyvannet 1 16011703
L    
Lade alle 80 3, 4, 15, 90, 93, 94 16011041
Lade gård 4, 90, 106 16010255
Lade gård 3, 4, 90, 93 16011255
Lade kirke 3 16010256
Lade kirke 3 16011256
Ladehammeren 3 16011257
Ladehammeren 3 16010257
Ladejarlen v.g.s. 3 16010253
Ladejarlen v.g.s. 3 16011253
Ladeveien 4, 15, 94, 106 16010254
Ladeveien 4, 15, 93 16011254
Langlo 43, 76, 9915, 9922 16010735
Langlo 43, 76, 175, 9913 16011735
Langåsmyra 75, 9924 16010185
Langåsmyra 75, 9911 16011185
Larsstu 71 16010757
Larsstu 71 16011757
Lauglo 43, 9918 16010714
Lauglo 43, 9915, 9918, 9924 16011714
Leangen alle 6 16010622
Leangen alle 6, 93 16011622
Legårdsbakken 43, 9918 16010669
Legårdsbakken 43, 9918, 9924 16011669
Leinbakken 43, 9918 16010670
Leinbakken 43, 9918 16011670
Leinstrand Samf.hus 71, 9919 16010752
Leinstrand Samf.hus 71, 9919 16011752
Leinum 71, 9918 16010756
Leinum 71, 9918 16011756
Leira skole 48, 54, 154 16010260
Leira skole 48, 54 16011260
Leirbrua gård 19, 82, 89, 119, 9927 16010261
Leirbrua gård 19, 89, 91, 9925, 9927 16011261
Leirelva 8, 108 16010262
Leirelva 8 16011262
Leirfossvegen 3, 43, 88, 91, 96, 97, 103 16010259
Leirfossvegen 92, 97 16011259
Leirøya 3, 88, 96, 103 16010276
Leirøya 3, 88, 96 16011276
Lerkendal gård 8, 17, 60, 66, 88, 188, 288 16010263
Lerkendal gård 8, 17, 36, 60, 88 16011263
Lerkendal stadion 3, 8, 17, 55, 60, 66, 88, 103, 188, 288 16010264
Lerkendal stadion 3, 8, 17, 36, 55, 60, 88 16011264
Lersbakken 71, 9919 16010749
Lersbakken 71, 9919 16011749
Lia 48, 54, 154 16010606
Lia 48, 54 16011606
Lialøkken 48, 54, 154 16010286
Lialøkken 48, 54 16011286
Lian 1 16010700
Lillerydningen 5, 105, 205 16010287
Lillerydningen 5 16011287
Litjvika 54 16010769
Litjvika 54 16011769
Loholtbakken 9, 17, 96 16011268
Lohove 5 16010266
Lohove 9, 17, 96, 9926 16010267
Lohove 9, 17, 96 16011267
Lohove 5 16011266
Losgata 3, 94 16010289
Lund 43 16010269
Lund 43, 9924 16011269
Lundemobakken 11, 80, 92 16010270
Lundåsen 4, 9, 89, 90, 97, 109 16010271
Lundåsen 4, 9, 89, 90, 91, 97 16011271
Lundåsen nordre 4, 9, 89, 90, 91, 97, 109 16010272
Lundåsen nordre 89 16011272
Lykkmarka 3 16010273
Lyngvegen 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 104, 9924 16010274
Lyngvegen 4, 9, 43, 89, 90, 91 16011274
Løften 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010684
Løften 75, 76, 175, 350, 450 16011684
Løvaasveien 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146, 9927 16010288
Løvaasveien 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011288
M    
Magnus Berrføtts veg 22, 60, 94 16010290
Magnus Berrføtts veg 22, 60, 136 16011290
Magnus Blindes veg 60 16010291
Marcus Thranes vei 11 16010292
Marcus Thranes vei 11 16011292
Marie Sørdals veg 8, 96, 188, 288, 9926 16010294
Marie Sørdals veg 8, 94, 96 16011294
Marienborg stasjon 7, 17, 19, 119, 350, 450 16010340
Marienborg stasjon 7, 17, 19, 350, 450 16011340
Markaplassen 7, 18, 93, 107, 992 16010314
Markaplassen 7, 18, 992, 993 16011314
Markaplassen skole 7, 18, 24, 93, 992 16010559
Markaplassen skole 7, 18, 993 16011559
Martin Kregnes veg 46, 88, 96 16010504
Martin Kregnes veg 46, 88, 92, 96 16011504
Martin Stokkens veg 5, 105, 205 16010445
Martin Stokkens veg 5 16011445
Maskinagentur 11, 19, 43, 9919 16010297
Maskinagentur 11, 19, 43, 146 16011297
Maskinistboligene 3, 88, 96, 103 16010305
Maskinistboligene 3, 88, 96 16011305
Megarden 43, 75, 175, 9913, 9924 16010696
Megarden 43, 75, 9915 16011696
Mentz Skjetnes vei 11, 80, 92 16010645
Mentz Skjetnes vei 11, 80, 146 16011645
Midteggen 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 95, 104, 9924, 9927 16010298
Midteggen 4, 9, 43, 89, 90, 91, 95, 9927 16011298
Migosenteret 5, 15, 17, 89, 105, 205, 9925, 9927 16010327
Migosenteret 5, 15, 17, 89, 91, 9927 16011327
Mikkelvegen 3, 43 16011299
Mikkelveien 103 16010299
Mjøset 75, 175, 9913, 9924 16010695
Mjøset 75 16011695
Moen 24 16010652
Moen 24 16011652
Moheim 43 16010665
Moheim 43, 9924 16011665
Moholt 5, 36 16011302
Moholt 5, 66, 136, 155, 288 16010302
Moholt Storsenter 9 16010432
Moholt Storsenter 9, 155 16011432
Moholt studentby 5, 66, 136, 155, 288 16010301
Moholt studentby 5, 36 16011301
Moltmyra 46, 88 16010303
Moltmyra Øst 46, 88, 96 16010307
Moltmyra Øst 46, 88, 92, 96 16011307
Mortensen 24, 25 16010655
Mortensen 24, 25 16011655
Munkaunet 11, 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010500
Munkaunet 11, 75, 76, 175, 350, 450 16011500
Munkegata M1 18, 22, 37, 66, 76, 98, 175, 980, 9919 16010001
Munkegata M2 3, 4, 6, 7, 9, 93, 103, 104, 109 16010002
Munkegata M4 36, 76, 94, 9919 16010004
Munkegata M5 3, 4, 6, 7, 9, 18, 22, 37 16010005
Munkvoll 5, 15, 17, 89, 105, 205 16010306
Munkvoll  1 16010706
Munkvoll  1 16011706
Munkvoll gård 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010308
Munkvoll gård 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011308
Myrsund 43, 175, 9911, 9924 16010722
Myrsund 75 16011318
Myrsund 9915, 9924 16011722
Myrsund 43, 75 16010318
Møllebakken 18, 82, 108 16010310
N    
Nardokrysset 8, 22, 88, 188, 288 16010320
Nardokrysset 8, 22, 88, 94 16011320
Nardosenteret 8, 22, 88, 188, 288 16010341
Nardosenteret 8, 22, 88, 94 16011341
Nedre Humlehaugen Vest 6, 93 16010199
Nedre Humlehaugen Vest 6 16011199
Nedre Humlehaugen Øst 6, 93 16010176
Nedre Humlehaugen Øst 6 16011176
Nedre Jervan 24 16010661
Nedre Jervan 24 16011661
Nedre Leirfoss 3, 88, 96, 103 16010319
Nedre Leirfoss 3, 88, 96 16011319
Nidarvoll 3 16010342
Nidarvoll 3 16011342
Nidarvoll skole 3, 16, 48, 54, 86, 154 16010321
Nidarvoll skole 3, 48, 54, 86 16011321
Nordre Flatåsen 6 16010326
Nordre Flatåsen 6 16011326
Nordre Hoem 1 16010709
Nordre Hoem 1 16011709
Nordsetrønningen 48 16011788
Nordslettvegen 3, 55, 88, 96 16010330
Nordslettvegen 3, 55, 88, 96 16011330
Nordslettvegen snuplass 55 16010626
Nova Kinosenter 4, 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 98, 138, 980 16010022
Nova Kinosenter 4, 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 93, 98, 138, 980 16011022
NTNU Dragvoll 5, 66, 80, 95, 97, 136 16010533
NTNU Dragvoll 5, 36, 80, 94, 95, 97 16011533
Nyborg 8, 18, 82, 108 16010334
Nyborg 8, 18 16011334
Nydalen 7 16010335
Nydalen 7 16011335
Nygård 3, 55, 103 16010336
Nygård 54 16010766
Nygård 3, 55 16011336
Nygård 54 16011766
Nyjord 24, 25 16010653
Nyjord 24, 25 16011653
Nypan 71, 5004, 9919 16010754
Nypan 71, 5004, 9919 16011754
Nypantunet 71, 9918 16010755
Nypantunet 71, 9918 16011755
Nyveibakken 5, 8, 10, 15, 89, 105, 205 16010338
Nyveibakken  1 16010712
Nyveibakken 5, 8, 10, 15, 89, 91 16011338
Nyveibakken  1 16011712
O    
Odenseveien 8, 18, 82, 108 16010351
Okstad 3, 43, 88, 91, 96, 97, 103 16010360
Okstad 3, 43, 88, 92, 96, 97 16011360
Okstad skole 43 16010344
Okstad skole 43 16011344
Okstad Østre 43 16010346
Okstad Østre 43 16011346
Okstadplassen 43 16010345
Okstadplassen 43 16011345
Okstadvegen 3, 88, 96 16010343
Okstadvegen 3, 88, 96 16011343
Okstadøy 109 16010148
Ola Setroms veg 8, 82, 89, 108 16010352
Ola Setroms veg 8, 89, 91 16011352
Olaf Bulls veg 89 16010362
Olaf Bulls veg 89, 91 16011362
Olav Engelbrektssons alle 3, 4, 90, 106 16010353
Olav Engelbrektssons alle 3, 4, 90, 93 16011353
Olav Nygards veg 19, 119, 9927 16010348
Olav Nygards veg 8, 19, 9925, 9927 16011348
Olav Tryggvasons gate 103, 104, 106, 107, 119, 136 16010347
Olav Tryggvasons gate 105, 108, 109, 146, 154, 155, 188 16011347
Olderdalen 7, 38, 80, 107, 138, 310 16010349
Olderdalen 6, 7, 16, 38, 80, 93, 138, 310, 660, 993 16011349
Ole Ross` veg 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146, 9927 16010354
Ole Ross` veg 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011354
Omkjøringsveien Klæbuveien 16, 86, 90, 95, 97, 310 16010619
Omkjøringsveien Moholt 16, 86, 90, 310 16010361
Omkjøringsveien Moholt 16, 86, 90, 310 16011361
Omkjøringsveien Nardo 16, 17, 80, 86, 90, 95, 97, 310 16010386
Omkjøringsveien Nardo 16, 80, 86, 90, 94, 95, 97, 310 16011386
Opland 10 16010355
Opland 10 16011355
Oppsynsmann Eggens veg 11, 80, 92 16010646
Oppsynsmann Eggens veg 11, 80, 146 16011646
Osbakken 18 16010363
Osbakken 18, 107 16011363
Osbrua 18, 24 16010612
Osbrua 18, 24 16011612
Osen 18, 24 16010613
Osen 18, 24, 107 16011613
Osveien 7, 107, 777 16010357
Osveien 7, 777, 993 16011357
Othilienborg 22, 94 16011358
Othilienborg 188, 288 16010358
Otto Nielsens veg 22, 60 16010359
P    
Paul Skolemesters veg 3, 43 16010365
Peder Morsets veg 9, 11, 97, 9919, 9927 16010367
Peder Morsets veg 9, 11, 82, 97, 146, 9919, 9924, 9927 16011367
Peder Myhres vei 6, 16, 93, 660 16010121
Persaunet leir 22 16010368
Persaunet leir 22 16011368
Persaunvegen 18 16010369
Persaunvegen 18 16011369
Perstu 43 16010743
Perstu 43, 9915, 9924 16011743
Pirbadet 15, 46, 92 16010377
Pirbadet 47 16011377
Postterminalen 3, 54, 91, 93, 94, 97 16010544
Postterminalen 3, 92, 97 16011544
Prestegårdsjordet 5, 22, 60 16010371
Presthus 7, 38, 80, 107, 138, 310 16010373
Presthus 6, 7, 16, 38, 80, 93, 138, 310, 993 16011373
Presthusaunet 66, 80, 95, 96, 97, 136 16010372
Presthusaunet 36, 80, 94, 95, 96, 97 16011372
Prinsen Kinosenter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 22, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 63, 66, 8 16010011
Prinsen Kinosenter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 22, 36, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 63, 8 16011011
Prinsens gate P1 3, 4, 6, 7, 9, 19, 22, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 66, 93, 98, 103, 104, 16010015
Prinsens gate P2 3, 4, 6, 7, 9, 18, 19, 22, 36, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 75, 76, 92, 94 16010928
Prof. Brochs gate 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 66, 88, 91, 93, 16010376
Prof. Brochs gate 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 36, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 88, 92, 94, 16011376
R    
Ramstad 18 16010381
Ramstad 18 16011381
Randlia 54 16010608
Randlia 54 16011608
Ranheim fabrikker 7, 16, 37, 38, 80, 107, 138 16010382
Ranheim fabrikker 7, 16, 38, 80, 93, 138, 310, 993 16011382
Ranheim Fabrikker E6 310 16010380
Ranheim idrettsplass 6, 16, 93, 106, 660, 992 16010374
Ranheim idrettsplass 6, 992 16011374
Ranheim kirke 106, 992 16010383
Ranheim kirke 992 16011383
Ranheim skole 6, 93, 106, 992 16010384
Ranheim skole 6, 992 16011384
Ranheim stasjon 106, 992 16010385
Ranheim stasjon 992 16011385
Rate 55 16010329
Reppe 7, 107, 777, 993 16010389
Reppevegen 7, 107, 777, 992 16010142
Reppevegen 7, 777, 992, 993 16011142
Ringve museum 3, 4, 90, 106 16010125
Ringve museum 3, 4, 90, 93 16011125
Ringve skole 3, 4, 90, 106 16010391
Ringve skole 3, 4, 90, 93 16011391
Ringvål 43 16010672
Ringvål 9918 16011672
Ringvål grind 43, 9918 16010671
Ringvål grind 43, 9918, 9924 16011671
Ringvål grind  43 16010635
Risvollan senter 8, 96, 188, 288, 9926 16010394
Risvollan senter 8, 94, 96 16011394
Risvollveien 8, 88, 188, 288, 9926 16010395
Rognbudalen 46, 88, 96 16010396
Rognbudalen 46, 88, 92, 96 16011396
Rognheim 1 16010707
Rognheim 1 16011707
Romolslia 109 16010400
Romolslia Nedre 7 16010401
Romolslia Nedre 7 16011401
Romolslia Øvre 7 16010402
Rosendal 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 63, 98, 107, 136, 138, 980 16010406
Rosendal 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 98, 138, 980 16011406
Rosten 109 16010407
Rostengrenda 11, 16, 43, 46, 47, 80, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 146 16010408
Rostengrenda 11, 16, 43, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 97, 154, 9919, 9924, 9925 16011408
Rota 18, 24 16010614
Rota 18, 24 16011614
Rotvoll 6, 93 16011410
Rotvoll 6, 106 16010410
Rydningen 5, 105, 205 16010413
Rydningen 5 16011413
Rye 76, 175, 9911, 9922 16010691
Rye 76, 175, 9911 16011691
Rye skole 75, 175, 9911, 9913, 9922, 9924 16010692
Rye skole 75, 76, 9922 16011692
Rønningsbakken 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 63, 98, 107, 136, 138, 980 16010416
Rønningsbakken 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 63, 66, 98, 138, 980 16011416
Rønningstad 19, 82, 119 16010417
Rørmyra 43 16010666
Rørmyra 43, 9924 16011666
Røstad 54 16010764
Røstad 54 16011764
S    
S. Jorsalfars v. 60 16011456
Sagplassen 18 16010425
Sagplassen 18, 107 16011425
Sandbakken 11 16010427
Sandbakken 11 16011427
Sandmoen 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146 16010640
Sandmoen 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011640
Sandmoen 2 80, 86, 92 16010644
Sandmoen 2 47, 80, 86 16011644
Sandmoen E6  38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101, 9919 16010526
Sandmoen E6  38, 47, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 9919 16011526
Saupstadmyra 4, 9924, 9927 16011429
Saupstadringen 109 4, 95, 9927 16010430
Saupstadringen 109 4, 95, 9927 16011430
Saupstadsenteret 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 95, 104, 9924, 9927 16010431
Saupstadsenteret 4, 9, 43, 89, 90, 91, 95, 9927 16011431
Saxenborg alle 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 63, 98, 107, 136, 138, 980 16010638
Saxenborg alle 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 63, 66, 98, 138, 980 16011638
Schiøtz` vei 18, 82, 108 16010433
Schiøtz` vei 18 16011433
Selsbakk 7, 91, 93, 97, 109 16010435
Selsbakk 7, 92, 97 16011435
Selsbakkflata 5, 105, 205 16010436
Selsbakkflata 5 16011436
Siemens 3, 16, 48, 54, 86, 92 16011438
Siemens 3, 16, 48, 54, 86, 91, 93, 154 16010438
Siim 24 16011617
Siim 24 16010617
Sildråpevegen 18 16010440
Sildråpevegen 18 16011440
Sivert Thonstads vei 11 16010441
Sivert Thonstads vei 11 16011441
Sjetnhaugan 3 16010339
Skansen 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 82, 88, 89, 98, 105, 108, 175, 205 16010442
Skansen 1, 5, 8, 10, 11, 18, 63, 75, 76, 89, 91, 175, 350, 450 16011442
Skavlans veg 8, 82, 108 16010444
Skavlans veg 8 16011444
Skistua 10 16010777
Skistua 10 16011777
Skjefstadbakken 71 16010428
Skjefstadbakken 71 16011428
Skjetlein 71, 5004, 9919 16010996
Skjetlein 71, 5004, 9919 16011996
Skjøstad 43, 75, 175, 9913, 9924 16010697
Skjøstad 43, 75, 9915 16011697
Skovgård 7, 36, 38, 94, 107, 138, 310 16010447
Skovgård 6, 7, 16, 38, 66, 93, 138, 310 16011447
Skytterbanen 4, 89, 97, 9927 16010448
Skytterbanen 4, 89, 9927 16011448
Skyttervegen 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 104, 9924 16010449
Skyttervegen 4, 9, 43, 89, 90, 91 16011449
Skårgangen 7 16010399
Skårgangen 7 16011399
Slakthuset 55 16010625
Slakthuset 55 16011625
Sluppen 3, 7, 109 16010450
Sluppen 3, 7, 54 16011450
Sluppen bru 7, 91, 93, 97, 109 16010451
Sluppen bru 7, 92, 97 16011451
Sluppenvegen 7, 91, 93, 97, 109 16010452
Sluppenvegen 7, 92 16011452
Solbakken bru 18, 24 16010455
Solbakken bru 18, 24, 107 16011455
Solbakken skole 18, 24 16010611
Solbakken skole 18, 24, 107 16011611
Solberg 43 16010602
Solberg 43, 9924 16011602
Sollia 8, 88, 188, 288, 9926 16010457
Sollia 8, 88, 94 16011457
Solsiden 4, 6, 7, 9, 18, 22, 36, 37, 38, 98, 106, 107, 136, 138, 980 16010404
Solsiden 4, 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 93, 98, 138, 980 16011404
Solunda 76, 9922 16010733
Solunda 76, 175, 9913 16011733
Solvollvegen 9 16010485
Solvollvegen 9, 155 16011485
Sorgenfri 3, 55, 103 16010458
Sorgenfri 3, 55 16011458
Spillebakken 54 16010772
Spongdal 43, 71, 75, 76, 175, 9922, 9924 16010725
Spongdal skole 43, 71, 75, 76, 9911, 9913, 9915 16010481
St. Olavs gate 1 16010718
St. Olavs Hospital 7, 17, 19, 38, 88, 89, 119, 320, 330, 350, 450, 470, 480 16010242
St. Olavs Hospital 7, 17, 19, 38, 88, 89, 320, 330, 340, 350, 450, 470 16011242
St. Olavs Hospital Vest 7, 17, 19, 119, 350, 450 16010230
St. Olavs Hospital Vest 7, 17, 19, 350, 450 16011230
Stabells veg 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010460
Stabells veg 5, 8, 15, 17, 19, 89, 91 16011460
Stav Øvre 310, 320, 410, 460, 470, 4101, 5004 16010528
Stav Øvre 310, 320, 410, 460, 470, 5004 16011528
Stavset 8, 108 16010462
Stavset senter 8, 108 16010118
Stavset senter 8 16011118
Stavset senter 8, 19, 9925, 9927 16011459
Stavset senter  19, 119, 9927 16010459
Stavsetsvingen 8, 108 16010464
Stavsetsvingen 8 16011464
Stavsetvegen 8, 82, 89, 108 16010463
Stavsetvegen 8, 89, 91 16011463
Steinan 8, 96, 188, 888, 9926 16010778
Steinan 8, 94, 96, 888 16011778
Steinaunet 8, 96, 188, 888, 9926 16010473
Steinaunet 8, 94, 96, 888 16011473
Steindalsvegen 8, 88, 188, 288, 9926 16010465
Steindalsvegen 8, 88, 94 16011465
Steintrøvegen 8, 888 16010479
Steintrøvegen 8, 888 16011479
Steinåsen 8, 888 16010466
Stene 43, 76, 9915, 9922 16010736
Stene 43, 76, 175, 9913 16011736
Stiklestadveien 4, 15, 106 16010467
Stiklestadveien 4, 15, 93 16011467
Stokkan 18 16010468
Stokkan 18 16011468
Stokkhaugen 66, 80, 95, 96, 97, 136 16010486
Stokkhaugen 36, 80, 94, 95, 96, 97 16011486
Storler 38, 86, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101, 9919 16010527
Storler 38, 86, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 9919 16011527
Stor-Rosta 11, 19, 43, 97, 9919, 9924, 9927 16010469
Stor-Rosta 11, 19, 43, 82, 97, 9927 16011469
Storsteinan 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010685
Storsteinan 75, 76, 175, 350, 450 16011685
Strandveien 4, 6, 7, 9, 15, 18, 22, 36, 37, 38, 98, 106, 107, 136, 138, 980 16010470
Strandveien 4, 6, 7, 9, 15, 18, 22, 37, 38, 66, 93, 98, 138, 980 16011470
Strandveikaia 3 16010549
Strandveikaia 3 16011549
Strinda kirke 9 16010300
Strinda kirke 9, 155 16011300
Strinda Vgs 22 16011359
Strindheim 6, 7, 9, 36, 37, 38, 63, 98, 107, 136, 138, 980 16010472
Strindheim 6, 7, 9, 37, 38, 63, 66, 98, 138, 155, 980 16011472
Strindheim 2 60, 63, 90 16010023
Strindheim 2 60, 63, 90 16011023
Strindheim Hageby 9, 18, 90, 94 16010475
Strindheim Hageby 9, 18, 90, 155 16011475
Strindheim skole 9, 60, 90, 136 16010052
Strindheim skole 9, 60, 90, 155 16011052
Stubbanvegen 48, 54, 88, 96, 154 16010461
Stubbanvegen 48, 54, 88, 96 16011461
Studentersamfundet  3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 66, 89, 91, 93, 16010476
Studentersamfundet  3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 36, 38, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 88, 89, 92, 16011476
Studentersamfundet 2 5, 22, 63, 155 16010477
Studentersamfundet 2 5, 22, 63 16011477
Sundet 71 16010716
Sundet 71 16011716
Svartbekken 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010687
Svartbekken 75, 76, 175, 350, 450 16011687
Sæterbakken 18 16010478
Sæterbakken 18, 107 16011478
Sætran 54 16010762
Sætran 54 16011762
Søndre Flatåsen 6 16010480
Søndre Flatåsen 6 16011480
Søndre gate 22 3, 19, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 75, 310, 320, 330, 340, 350, 410, 4 16010018
Søndre gate 23 3, 19, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 75, 92, 94, 310, 320, 330, 340, 350 16010017
Søndre Hallset 5, 15, 17, 89, 91, 105, 205, 9925, 9927 16010482
Søndre Hallset 5, 15, 17, 47, 89, 91, 9927 16011482
Søndre Hoem 1 16010708
Søndre Hoem 1 16011708
Søndre Risvolltun 8, 88, 94 16010484
Sørberg 43, 75, 175, 9911, 9924 16010379
Sørberg 43, 75, 9915 16011379
T    
Teglverkskrysset 9 16010496
Teglverkskrysset 9, 155 16011496
Tempe kirke 3, 4, 6, 7, 9, 11, 38, 46, 47, 48, 54, 92, 94, 138, 154, 310, 320, 3 16010649
Tempevegen 11 3, 7, 109 16010498
Tempevegen 11 3, 7, 54, 94 16011498
Terminalen 11, 80 16010647
Terminalen 11, 80, 146 16011647
Thaulowbakken 7, 17, 19, 119 16010501
Thaulowbakken 7, 17, 19 16011501
Tiller bru 48 16011786
Tiller bru 48, 154 16010786
Tiller v.g.s. 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 91, 93, 146, 9927 16010495
Tiller v.g.s. 16, 19, 46, 47, 80, 86, 154, 9925, 9927 16011495
Tjønnlia 18 16010610
Tjønnlia 18, 107 16011610
Tonstadgrenda 46, 88, 96 16010508
Tonstadgrenda 46, 88, 92, 96 16011508
Tonstadkrysset 4, 6, 9, 19, 43, 90, 95, 104, 9925 16010507
Tonstadkrysset 2 3, 4, 6, 9, 11, 16, 46, 47, 80, 86, 90, 93, 95, 146 16010505
Tonstadkrysset 3 11, 19, 43, 9919 16010536
Tonstadkrysset 4  3, 11, 16, 46, 47, 80, 86, 154, 9919 16010537
Tonstadkrysset E6  9, 38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101, 9919 16010523
Tonstadkrysset E6  9, 38, 47, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 9919 16011523
Torgard 47 16010642
Torgard 47, 154, 9925 16011642
Torgardshaugen 47 16010648
Torgardshaugen 47, 154, 9925 16011648
Torgaardssletta 47 16010641
Torgaardssletta 47, 154, 9925 16011641
Torplassen 4, 9, 43, 82, 89, 90, 92, 95, 104, 9924, 9927 16010510
Torplassen 4, 9, 43, 89, 90, 91, 95, 9927 16011510
Tors veg 8, 22, 88, 94 16011511
Torvmyra 46, 88, 96 16010513
Torvmyra 46, 88, 92, 96 16011513
Torvtaket 16, 19, 46, 47, 80, 82, 86, 88, 91, 93, 96, 146, 9927 16010514
Torvtaket 16, 19, 46, 47, 80, 86, 88, 92, 96, 154, 9925, 9927 16011514
Traneveien 4, 9, 43, 89, 90, 97, 109, 9927 16010603
Traneveien 4, 9, 43, 89, 90, 91, 97, 9927 16011603
Travbanen 7, 36, 37, 38, 98, 107, 138, 310, 330, 980 16010516
Travbanen 7, 37, 38, 66, 98, 138, 310, 330, 980 16011516
Travbanevegen 6, 106 16010515
Travbanevegen 6, 93 16011515
Trolla 75, 76, 98, 175, 350, 450, 980 16010683
Trolla 75, 76, 175, 350, 450 16011683
Trollahaugen 10 11, 175 16010679
Trollahaugen 2 11, 175 16010680
Trollahaugen 46 11, 175 16010678
Trollahaugen 64 11, 175 16010677
Trondheim HBT 800, 810 16010600
Trondheim S 10 3, 19, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 75, 4101, 9919 16010204
Trondheim S 11 310, 320, 330, 350, 450, 460, 480, 9919 16010488
Trondheim S 13 3, 19, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 75, 92, 94, 310, 320, 330, 340, 350 16010489
Trondheim S 3 410, 470 16010813
Trondheim S 6 340 16010816
Trøndelag Folkemuseum 18, 82, 108 16010487
Trøndelag Folkemuseum 18 16011487
Tunga kretsfengsel 18, 90, 94 16010128
Tunga kretsfengsel 18, 90 16011128
Tungasletta 16, 86 16010503
Tungasletta 16, 86 16011503
Tungavegen 10 16010773
Tungavegen 10 16011773
Tunvegen 36, 80, 94 16010518
Tunvegen 66, 80, 136 16011518
Tverregga 48, 54, 88, 96, 154 16010519
Tverregga 48, 54, 88, 96 16011519
Tvetestien 5, 8, 10, 15, 89, 105, 205 16010520
Tvetestien 5, 8, 10, 15, 89, 91 16011520
Tyholt 22 16010521
Tyholt 22 16011521
Tyholttårnet 22 16010522
Tyholtveien 22, 60, 94 16011629
U    
Udduvoll bru Ø. 310, 320, 410, 460, 470, 4101, 5004 16010529
Udduvoll bru Ø. 310, 320, 410, 460, 470, 5004 16011529
Ugla 8, 82, 108 16010531
Ugla 8 16011531
Ugla 1 16010704
Ugla  1 16011704
Utleirmark 3, 48, 54, 55, 103, 154 16010535
Utleirmark 48, 54, 88, 96 16011530
Utleirmark 3, 55, 88, 96 16011535
V    
Valentinlyst 22, 60, 136 16010540
Valentinlyst 22, 60, 94 16011540
Valgrindvegen 3, 55 16010542
Valgrindvegen 3, 55 16011542
Valset gård 24 16011658
Valset gård 24 16010658
Valsetbakken 24 16011660
Valsetbakken 24 16010660
Valøyvegen 3, 4, 6, 9, 11, 38, 46, 47, 48, 54, 91, 93, 104, 138, 146, 154, 310 16010543
Valøyvegen 3, 4, 6, 7, 9, 11, 38, 46, 47, 48, 54, 92, 94, 138, 154, 310, 320, 3 16011543
Venusvegen 8, 88, 188, 288, 9926 16010548
Venusvegen 8, 88, 94 16011548
Vestlia endeholdeplass 22, 188, 288, 9926 16010632
Vestmarka 1 16010702
Vestmarka 1 16011702
Vestre Ranheim 16 16010122
Vestre Rosten 11, 97, 9919, 9927 16010547
Vestre Rosten 11, 82, 97, 146, 9919, 9924, 9927 16011547
Vestre Sætran 54 16010761
Vestre Sætran 54 16011761
Vikelvveien 7, 16, 37, 38, 80, 107, 138 16010390
Vikelvveien 6, 7, 16, 37, 38, 80, 93, 138, 310, 993 16011390
Vikåsen 7, 18, 93, 107, 992 16010315
Vikåsen 7, 18, 992, 993 16011315
Vikåsen nedre 7, 18, 93, 107, 992 16010558
Vikåsen nedre 7, 18, 992, 993 16011558
Vikåsen skole 7, 18, 93, 107, 992 16010557
Vikåsen skole 7, 18, 992, 993 16011557
Voll gård 66, 80, 95, 97, 136 16010545
Voll gård 36, 80, 94, 95, 97 16011545
Voll studentby 5, 9, 17, 66, 80, 95, 97, 136, 288, 888 16010553
Voll studentby 5, 9, 17, 36, 80, 95, 97, 888 16011553
Være 6, 93, 106, 992 16010783
Være  37, 38, 138 16010791
Være østre 6, 80, 106, 992 16010781
Være østre 6, 80, 992, 993 16011781
Væresbakken 6, 80, 106, 992 16010782
Væresbakken 6, 80, 992, 993 16011782
Væresholmen 37, 38, 138 16010790
Væresholmen 37, 38, 138 16011790
Væresletta 6, 80, 106, 992 16010780
Væresletta 6, 37, 38, 80, 138, 992, 993 16011780
Værestrøa 6, 80, 106, 992, 993 16010784
Vådanvegen 5 108 16010556
W    
Weidemannsveien 63 16010796
Weidemannsveien 63 16011796
Ø    
Østingen 43 16010744
Østingen 43, 9915, 9924 16011744
Østmarkveien 3, 4, 90, 106 16010566
Østmarkveien 3, 4, 90, 93 16011566
Østre Berg 5, 66, 94, 155, 288 16010567
Østre Berg 5, 36, 60 16011567
Østre Rosten 11, 19, 43, 82, 97, 9919, 9924 16010568
Østre Rosten 46, 88, 92, 96 16011568
Øvre Flatåsveg 19, 82, 89, 119, 9927 16010569
Øvre Flatåsveg 19, 89, 91, 9925, 9927 16011569
Øvre Tvereggen 48, 54, 88, 96, 154 16010136
Øvre Tvereggen 48, 54, 88, 96 16011136
Å    
Åsheim skole 4 16010574
Åsheim skole 4 16011574
Åsvang skole 66, 80, 95, 97, 136 16010575
Åsvang skole 36, 80, 94, 95, 97 16011575
Åsveien skole 5, 15, 17, 19, 89, 105, 119, 205 16010576
Åsveien skole 8, 10 16010577
Åsveien skole 5, 8, 10, 15, 89, 91 16011576
Åsveien skole 17, 19 16011577
Reiseplanlegger