Vi søker flere bedrifter til HjemJobbHjem

Nå kan virksomheten der du jobber bli med på mobilitetsordningen HjemJobbHjem. 

 

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet i Trondheim. Vårt mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller
reise kollektivt til og fra jobb.

Ordningen har vært gjennomført som et pilotprosjekt med fem foretak siden i fjor. Erfaringene er så gode at vi nå utvider ordningen med rundt ti nye bedrifter fra høsten 2020. 

Miljøpakken og AtB ønsker å samarbeide med bedrifter som vil bidra til at ansatte går, sykler og reiser mer kollektivt til jobb. Mange har den siste tiden fått sine reisevaner snudd på hodet. Kanskje kan HjemJobbHjem være en god anledning til å etablere nye? Vi inviterer til ett års samarbeid der:

HjemJobHjem tilbyr:

 • Kollektivbillett til 625,- per måned
 • Gode avtaler for kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Lån av elsykler
 • Spesialavtale for bysykkel
 • Aktivitetskampanjer med premier, m.m.

Som bedrift bidrar man med:

 • Ansatte svarer på årlig reisevaneundersøkelse
 • Stramme litt inn på bilparkering ved bedriften
 • Viktig innsats for et bedre miljø og en bedre by

Alle bedrifter som oppfyller følgende krav vil være aktuelle for HjemJobbHjem:

 • Er minst 25 ansatte i bedriften
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert
 • Er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning

Kontakt oss 

For mer informasjon om ordningen kontakt oss på: hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no

Les mer om HjemJobbHjem her