Nå søker vi også mindre bedrifter

Har din bedrift under 20 ansatte? Vi ønsker å inkludere mindre bedrifter i et nytt testprosjekt som en del av vårt transportintiativ. 

Testprosjektet 

Til vanlig er et av kravene for å bli en HjemJobbHjem-bedrift at bedriften har over 20 ansatte. Nå ønsker vi å se om effekten av HjemJobbHjem er like stor i bedrifter med færre ansatte. 

Gjennom deltakelse i testprosjektet kan mindre bedrifter blant annet dra nytte av reduserte reisekostnader med kollektivtransport og lån av elsykler. Les mer om fordelene. 

Passer en deltakelse i testprosjektetet for deg og din bedrift? Se kravene under: 

  • God kollektivdekning i bedriftens område.
  • Villighet til å gjøre endringer eksisterende parkeringsordninger.
  • En viss andel ansatte bruker bil som hovedtransportmiddel. 

I tillegg er det ønskelig at det er en interesse blant de ansatte for å prøve alternative transportformer som buss, sykkel eller gange i jobbhverdagen. 

Høres dette ut som noe for bedriften du jobber i? Ta kontakt og søk i dag!