HjemJobbHjem 2022

Se liste over alle bedrifter som er en HjemJobbHjem-bedrift i 2022. Du kan også melde på bedriften din eller be om mer informasjon. Bedriftene melder seg på for ett år.

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedrifter i Trondheimsområdet.

Miljøpakken og AtB samarbeider om å tilrettelegge og hjelpe bedrifter som ønsker å endre ansattes reisevaner fra bil til kollektiv, sykling og gange. Dette gjør vi gjennom å tilby rådgivning, verktøy og goder som skal motivere til å skape varige endringer hos bedriftens ansatte.

Nedenfor finner du hvilke bedrifter som er med i HjemJobbHjem i 2022.

 • ASKO
 • BAMA Dagligvare
 • BAMA Storkjøkken
 • Britannia Hotel
 • NTE
 • Sportradar
 • Trondheim Lyd
 • Trym

Fordeler for de ansatte:

 • HjemJobbHjem-billetten til 670,- per måned (buss, trikk og tog i sone A)
 • Gode avtaler for leasing og kjøp av elsykkel
 • Gratis sykkelservice
 • Rabatterte piggdekk
 • Lån av elsykler
 • Rimelig abonnement på Trondheim Bysykkel
 • Aktivitetsplan med premier, m.m.

Er din bedrift aktuell for HjemJobbHjem?

 • Har minst 20 ansatte i bedriften.
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert.
 • Bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning.
 • Ansatte er villig til å prøve å bytte ut bilen med kollektive reiser, sykkel og gange til og fra jobb.

Ønsker du å vite mer om HjemJobbHjem?
Kontakt hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no eller søk om å bli en HjemJobbHjem-bedrift.