nok
Hittegods

Hittegods Stor-Trondheim

Ansvaret for oppbevaring av gjenglemte/mistet gjenstander på bussen ligger hos de ulike bussoperatørene.

I Trondheim er dette Nettbuss, Tide Buss og TrønderBilene.

Rute Operatør Telefon Åpningstid

4, 5, 6, 7, 9, 777

Nettbuss

Sorgenfrivn. 7

415 37 852

Man. og tors.: 10.00 - 14.00
37, 38, 86, 385, 501, 506 Nettbuss region

415 37 852

Man. og tors.: 10.00 - 14.00

10, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 36, 46, 47, 48, 55, 60, 63, 66, 80, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 109, 119, 136, 146, 154, 155, 503, 537

TrønderBilene

Sorgenfrivn. 7

992 10 732

Man.- tors.:

10.00 - 14.00

3, 8, 11, 16, 19, 43, 54, 71, 75, 76, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 103, 108, 175, 188, 888

Tide Buss

Sandmoen bussdepot, Østre Rosten 125

415 96 123

Man.- tors.: 10.00 - 14.00
1 (trikken) GråkallBanen 994 44 789*  
       

 

 

Politiets hittegods

Gryta 4

73 89 90 70 Man. og ons.: 10.00-14.45

*Du kan også sende e-post til Boreal som drifter Gråkallbanen på: hittegods.btm@boreal.no.

 

Reiseplanlegger