10, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 36, 46, 47, 48, 55, 60, 63, 66, 80, 93, 94, 95, 97, 98, 503, 537

Kontaktinformasjon TrønderBilene:
TelefonÅpningstid telefonOperatør
992 10 732Mandag - fredag kl. 10.00-14.00Trønderbilene
Sorgenfriveien 7, Trondheim
Henting etter avtale