Sunde - Sandstad - Sistranda - (Dyrøy) (gjelder fra 9. april)

Mandag - fredag: Ny avgang fra Sistranda kl 09.40, ankomst Fillan kl 10.10