Sunde - Sandstad - Sistranda - (Dyrøy) (gjelder fra 9. april)