Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Vi søker flere bedrifter til HjemJobbHjem

Nå kan virksomheten der du jobber bli med på mobilitetsordningen HjemJobbHjem. 

HjemJobbHjem har vært gjennomført som et pilotprosjekt med fem foretak siden i fjor. En grundig evaluering kommer senere, men erfaringene er så gode at vi nå utvider ordningen med rundt ti nye bedrifter fra høsten 2020. 

Miljøpakken og AtB ønsker å samarbeide med bedrifter som vil bidra til at ansatte går, sykler og reiser mer kollektivt til jobb. Mange har den siste tiden fått sine reisevaner snudd på hodet. Kanskje kan HjemJobbHjem være en god anledning til å etablere nye? Vi inviterer til ett års samarbeid der:

HjemJobbHjem bidrar med:

 • Lån av elsykler
 • En god avtale for kjøp og leasing av elsykkel
 • Sykkelservice og vintersykkelaksjon
 • Aktivitetskampanje med premier
 • Spesialavtale for bysykkel
 • Kollektivbillett til 625,- kroner per måned

Som HjemJobbHjem bedrift bidrar man med:

 • Årlig reisevaneundersøkelse
 • Stramme litt inn på bilparkering ved bedriften
 • Viktig innsats for et bedre miljø og en bedre by

Alle bedrifter som oppfyller følgende krav vil være aktuelle som HjemJobbHjem bedrift:

 • Er minst 25 ansatte i bedriften
 • Har god kollektivdekning der bedriften er lokalisert
 • Er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning

Ta kontakt innen 1. juni 2020 på hjemjobbhjem@trondheim.kommune.no for mer informasjon.