nok
Rutestruktur

Fremtidige billettløsninger

Hvilket billettsystem som vil være gjeldende fra 2019 er pr i dag ikke besluttet, men prosessen rundt dette er igang.

Målet er at det skal være lett tilgjengelig og enkelt å kjøpe billett, og at flest mulig skal kunne kjøpe billett før ombordstigning. Ulike kundekategorier har ulike behov, og dette vil bli hensyntatt.

Reiser du på linjer som kjører i metrotrasé må alle kjøpe billett på forhånd - det vil si, det vil være den stasjonen du reiser fra som vil være retningsførende for hvordan du kjøper billett. På stasjonene i metrotrasé vil det legges til rette for at alle skal kunne kjøpe billett på forhånd.

Mobil teknologi og selvbetjeningsløsninger for kundene vil være grunnlaget for fremtidens billettløsninger. Ved å knytte billettering opp mot enheter som kundene allerede har fra før blir det enklere og mer tilgjengelig å kjøpe billett (mobil, bankkort osv).