Linje 21

Pirbadet - sentrum - Ilsvika/Trolla

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 21 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Annenhver avgang vil kjøre til og fra Trolla, og annenhver avgang vil kjøre til og fra Ilsvika.

  • Holdeplassene Trollahaugen 64, Trollahaugen 46, Trollahaugen 10, Trollahaugen 2, Brukseier Olsens vei 50, Brukseier Olsens vei 40, Gogstadbakken, Brukseier Olsens vei 1, Munkaunet, Brænne, Høvringen,  Biologen, Fagervika, Killingdal, Bynesveien 16, Hanskemakerbakken betjenes kun på avgangene til og fra Trolla. 
  • Holdeplassen Ilsvika betjenes kun på avgangene til og fra Ilsvika.
Brattøra - sentrum - Ilsvika/Trolla
Pirbadet - sentrum - Ilsvika/Trolla
Pirbadet
Brattøra
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gate 3
Kongens gate K1
Hospitalskirka
Skansen
Ila
Ilsvika
Hanskemakerbakken
Bynesveien 16
Killingdal
Fagervika
Biologen
Høvringen
Brænne
Munkaunet
Brukseier Olsens vei 1
Gogstadbakken
Trollahaugen 64
Ilsvika/Trolla - sentrum - Brattøra
Ilsvika/Trolla - sentrum - Pirbadet
Trollahaugen 64
Trollahaugen 46
Trollahaugen 10
Trollahaugen 2
Brukseier Olsens vei 50
Brukseier Olsens vei 40
Gogstadbakken
Brukseier Olsens vei 1
Munkaunet
Brænne
Høvringen
Biologen
Fagervika
Killingdal
Bynesveien 16
Hanskemakerbakken
Ilsvika
Ila
Skansen
Hospitalskirka
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13
Brattøra
Pirbadet