Linje 12

Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 12 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Enkelte avganger vil kjøre til og fra Trondheim Spektrum i stedet for til Marienborg.

  • Holdeplassene Margretes gate, Gudruns gate og Trondheim Spektrum betjenes kun på avganger til og fra Trondheim Spektrum.
  • Holdeplassene St. Olavs Hospital, St. Olavs Hospital Vest og Marienborg stasjon betjenes kun på avganger til og fra Marienborg.
Dragvoll - Strindheim - sentrum - Øya/Marienborg
Dragvoll - Strindheim - sentrum - Øya/Marienborg
Dragvoll
Loholtbakken
Lohove
Gryta
Heggdalen
Voll studentby
Moholt Storsenter
Strinda kirke
Henrik Ourens veg
Teglverkskrysset
Brøset Hageby
Brøsetflata
Solvollvegen
Strindheim Hageby
Strindheim skole
Strindheim 1
Dalen Hageby
Rønningsbakken
Buran
Solsiden
Bakkegata
Olav Tryggvasons gate
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 1
Margretes gate
Gudruns gate
Nidarø
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital Vest
Marienborg stasjon
Øya/Marienborg - sentrum - Strindheim - Dragvoll
Øya/Marienborg - sentrum - Strindheim - Dragvoll
Marienborg stasjon
St. Olavs Hospital Vest
St. Olavs Hospital
Nidarø
Gudruns gate
Margretes gate
Studentersamfundet 2
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 2*
Bakkegata
Solsiden
Buran 2
Rønningsbakken
Dalen Hageby
Strindheim 2
Strindheim skole
Strindheim Hageby
Bromstadsvingen
Solvollvegen
Brøsetflata
Brøset Hageby
Teglverkskrysset
Henrik Ourens veg
Strinda kirke
Moholt Storsenter
Voll studentby
Heggdalen
Gryta
Lohove
Dragvoll

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Olav Tryggvasons gate 2 er nytt navn på metrostasjonen Nova Kinosenter.