Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Forutsigbar informasjon

Det blir enkelt å finne ut hvordan du kommer deg fra A til B. atb.no er viktigste informasjonsplattform med all informasjon om kollektivreisen. Her finner du reiseplanlegger, sanntidsinformasjon, rutetabeller og driftsavvik. Vi tar høyde for at du har ulike behov for informasjon avhengig av om du reiser på kjente strekninger eller skal foreta nye reiser. 

Et nytt sanntidssystem vil gi deg pålitelig informasjon før du skal reise og underveis på reisen. På større holdeplasser vil du finne sanntidsskjermer som viser når de neste bussene skal gå. Mange av bussene blir utstyrt med sanntidsskjermer som viser de neste holdeplassene, i tillegg til at det annonseres over høyttaler om bord. Skjermene vil også vise eventuell avviksinfo og annen viktig informasjon til deg som reiser.

Ved hjelp av informasjon på holdeplasser og om bord, veileder vi deg underveis på reisen. På større knutepunkt vil du i tillegg til rutetabeller finne kart og annen nyttig informasjon. Slik finner du enkelt ut hvordan du skal reise videre, for eksempel med korresponderende transport som tog eller fleksibel transport. 

Det meste du trenger av informasjon før og underveis på reisen vil du også finne i vår nye app.