Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Fleksibel transport

I enkelte deler av Trøndelag gir det vi kaller fleksibel transport det beste tilbudet for å dekke reisebehovet. Hva er fleksibel transport? Jo, det ligger litt i navnet. Du som kunde forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men innenfor bestemte soner og åpningstider.

Fra oppstarten i august 2021 vil det fleksible transporttilbudet i distriktet være ankomst- og avgangsbasert. Du som kunde vil kunne velge mellom ulike mål for reisen, såkalte Målpunkt. Målpunkt kan være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter. Ankomst- eller avgangstider legges opp for å kunne gi god korrespondanse videre med annen transport, eller for å passe med et servicetilbud, handel, idrett, kultur eller annet fritidstilbud basert på prioriteringene fra kommunene. 

Tilbudet om fleksibel transport er åpent for alle. 

Bringer passasjerer til og fra butikken, frisøren eller lignende på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på ettermiddag.

Bringer passasjerer til og fra annen rutegående trafikk som tog, buss eller båt. Tilbudet er tilknyttet konkrete avganger og ankomster, og tilpasset behovet i den enkelte kommune.

All transport bestilles via telefon og/elle digitalt system innen en frist, og du vil få bekreftelse med hentetidspunkt.