nok
 • Forside
 • Stor vekst i kollektivtrafikken gir bedre tilbud
Økt kapasitet

Stor vekst i kollektivtrafikken gir bedre tilbud

Økt reisevekst og inntekter gir bedre kollektivtilbud og økt kapasitet. Les mer om forbedringer i forbindelse med høstens ruteendring fra 14. august.

Høstens ruter fra 14. august.

For å kunne møte den økende etterspørselen, vil AtB fra sommeren og høsten endre en del ruter og øke kapasiteten for å bedre tilbudet ytterligere for de reisende. Dette er i tråd med ønsket utvikling både i Trondheim og fylket forøvrig. Flere reiser betyr også behov for større kapasitet og mer tilrettelegging av tilbudet. AtB planlegger kollektivtilbudet med utgangspunkt i «best mulig for flest mulig» innenfor de rammene som er tilgjengelig. 

Miljøpakken har bidratt med 12 millioner kroner ekstra i 2017 for å bedre kollektivtilbudet i Trondheim, og AtB bidrar med mer enn det dobbelte i tillegg.
Forbedringene kommer fra sommeren og høsten 2017. Den første endringen er at av sommerperioden reduseres fra 8 til 7 uker - fra 26. juni til og med 13. august. Dette har mange reisende ønsket, både for by og region. 

Endringene og kapasitetsøkningene fra høsten av på dag, kveld eller helg gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder, dialog med kommuner samt en tilpasning slik at overgangen til nytt rutetilbud fra 2019 skal bli lettere for de reisende.

Forbedringer i Stor-Trondheim fra august

 • Rute 4 og 9 deles på strekningen Trondheim sentrum - Heimdal på kveld og søndager. 
 • Delingen gir rute 4 bedre kapasitet og rute 9 får avganger på kveld og søndager.
 • Rute 3 og 55 deles på strekningen sør for Trondheim på kveld og søndager. 
 • Delingen gir rute 3 bedre kapasitet og rute 55 får avganger på kveld og søndager.
 • Rute 4 forlenges fra Lade og over brua til Strindheim.
 • Rute 60 og 63 forlenges fra Strindheim og over brua til Lade øst.
 • Flere avganger på rute 5 i rush, ettermiddag og kveld,
 • Flere avganger på rute 6 formiddag, ettermiddag og kveld,
 • Flere avganger på rute 7 på ettermiddag.
 • Flere avganger på rute 11 på kveld og helg.
 • Flere avganger på rute 18 morgen, formiddag og kveld.
 • Flere avganger på rute 22 morgen og formiddag.
 • Flere avganger på rute 38 på kveld mandag til lørdag
 • Flere avganger på rute 16, 19, 36 og 43.  

Forbedringer i regionene fra august

Økt kapasitet på rute 310 ettermiddag mot Orkanger og Stjørdal:

 • Ny avgang på hverdager fra Samfundet til Stjørdal, kl 15.10
 • Ny avgang på hverdager fra Dronningens gate til Orkanger, kl 15.40.
 • Ny trase på hverdager på avgang kl 06.00 fra Fannrem - Stjørdal. Betjener Fosslia fjellhall, Statoil Tangen - Fosslia fjellhall - Stjørdal stasjon.
 • Ny trase på hverdager på avgang kl 06.50 fra Dronningens gate - Stjørdal. Betjener Fosslia fjellhall, Statoil Tangen - Fosslia fjellhall - Stjørdal stasjon.
 • Ny trase på hverdager på avgangene kl 14.30, 15.00, 16.00 fra Stjørdal - Trondheim/Fannrem. Starter fra Fosslia fjellhall 10 minutter før oppsatt tid fra Stjørdal stasjon.
 • Rutetid: tidsjustering på avgang fra Dronningens gate  - Stjørdal. Ny avgangstid er kl 15.25.
 • Rutetid: tidsjustering på avgang fra Trondheim sentralstasjon - Orkanger. Ny avgangstid er kl 21.55.

 

 • Ny avgang hverdager kl 14 med rute 535 fra Selbu til Tydal.
 • Forlengelse fra Hov skole til Røros hverdager kl 14.05.med rute 543.  

Hurtigbåttilbudet

Vedrørende hurtigbåttilbudet pågår det arbeid knyttet til kapasitetsøkning på strekningen Trondheim-Brekstad. 

Ny rekord og høy kundetilfredshet

I 2016 ble det satt ny rekord i antall kollektivreiser i Sør-Trøndelag. Nærmere 33 millioner reiser ble gjennomført med buss, trikk og hurtigbåt. Dette er 1,4 millioner flere registrerte reiser enn i 2015. Torsdag 17. november var rekorddag med 125.460 reiser på en dag. 

Veksten fortsetter i 2017, og pr april er det registrert 4,9 % flere reiser enn i samme periode i 2016. Bakgrunnen for veksten er sammensatt. Det kjøpes flere periodeprodukter nå enn tidligere, noe som tyder på at flere velger å parkere bilen. Statistikken viser også at flere reiser kollektivt på kveld og helg nå enn tidligere.  

Kundetilfredshet
AtB måler kundetilfredshet (KTI) to ganger i året. Siste undersøkelse ble gjennomført i april og viser at kundene som benytter kollektivtrafikken i Trondheim og Sør-Trøndelag totalt sett er godt fornøyd med tilbudet. Total KTI (hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet) var på 77 i Trondheim og 74 i regionen.

Det måles på mange ulike områder både knyttet til rutetilbud, holdeplasser og generelt kundeopplevelsen. Sjåførenes væremåte ble scoret med hele 83 poeng i by og 89 i regionene, som viser at sjåførene som kjører over 100.000 reisende fra A til B hver dag gjør en meget god jobb.