nok
  • Forside
  • Avvik i Trondheim og Klæbu
Buss i fart

Avvik i Trondheim og Klæbu

Vei- og anleggsarbeid fører til avvik i traséer og ruter fra mandag 26. juni. Gjelder rute 3, 5, 11, 22, 47, 48 og 155.

Fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Klæbu

Grunnet anleggsarbeid betjenes ikke holdeplassene Torgaardssletta, Torgardshaugen, Sjøla og Hallansvingen.

Rute 47 innstilles i sommer, og rute 48 får ny trasé for å betjene holdeplassene Hesttrø, Prestgårdskrysset, Sørborgen, Tanem bru, Tanem gård, Tanemkrysset 1 og 2, Tanemsmovegen og Brannåsen.

Ladehammerveien

Grunnet bygging av ny Lade skole betjenes ikke holdeplassene Krutthusbakken og Ladehammeren.

Rute 3 kjører avvikende trasé via holdeplassene Lade allé og Jarlsborgveien.

Høgskoleringen

Grunnet veiarbeid betjenes ikke holdeplassene Gløshaugen nord og Gløshaugen syd.

Rute 5, 22 og 155 kjører avvikende trasé via Elgeseter gate og Strindvegen.

Ny trasé for rute 11

Grunnet veiarbeid betjenes ikke holdeplassene Breidablikk skole, Distriktslege Øverlids vei, Kvenildveien og Sandbakken.

Rute 11 kjører avvikende trasé fra Breidablikk skole til Johan Tillers vei, Mentz Skjetnes vei, Oppsynsmann Eggens vei, Terminalen, Heggstadmoen 4, E.A. Smith og Heggstadmyra.

 

Hold deg oppdatert på driftsmeldinger i sommer.