nok
  • Forside
  • AtBs forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag
Bilde

AtBs forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag

Et kollektivtilbud for alle – og som knytter Trøndelag sammen!

Det er AtBs forslag til visjon for kollektivtrafikken i Trøndelag. I dette ligger å utvikle velfungerende kollektivnettverk både for byer og distrikter som er tilpasset de ulike områdene.

Forslaget til strategi og tiltak er knyttet til blant annet befolkningsvekst og endring, trender og utvikling fram mot 2035.

Rapport: Forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag

Pressemelding: Strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag fram mot 2035