MS Mjølner som ligger til kai

Velkommen om bord på MS Mjølner

Fra 12. juni får du en bedre reiseopplevelse på rute 810 Trondheim - Vanvikan med MS Mjølner. Båten er den første av totalt fire hurtigbåter som leveres i Trondheimsfjorden.

MS Mjølner har gått inn i trafikk på rute 810 Trondheim - Vanvikan. Hurtigbåten MS Mjølner er en nybygd katamaran, med plass til 140 passasjerer. Båten er 28,2 meter lang og 9 meter bred. Sammenlignet med MS Trondheimsfjord II, blir MS Mjølner noe lengre. 

Rutetidene forblir uendret, og reiseinformasjon finner du her. 

Hurtigbåt 2024

Trøndelagskysten blir grønnere, mer fremtidsrettet, robust og moderne.
Det sørger MS Mjølner og fremtidens hurtigbåter for.

Les mer

Bilde av MS Mjølner sett fra fugleperspektiv, under seilas

Grønn energi

Det foregår oppgraderinger på Trondheim Hurtigbåtterminal, og fram til dette arbeidet er ferdig skal MS Mjølner midlertidig benytte dieselmotorer. Når arbeidet er ferdigstilt, forbedrer overgangen til elektrisitet reiseopplevelsen for både mannskap og passasjerer.

Ved overgang til elektrisk drift er reduksjonsmålet av CO2-utslipp 100 prosent. Dette vil bidra til en renere og mer stillegående reise.

Elektrisitet

Arbeidet med infrastruktur knyttet til den autonome batteribytteroboten SHIFTR er i gang ved Trondheim Hurtigbåtterminal.  

For at de nye båtene skal gå på elektrisitet må arbeidet med SHIFTR-roboten ferdigstilles. Ferdigstillingen er avhengig av oppgradert infrastruktur på land for å gi tilstrekkelig med elektrisitet. Roboten skal bytte brukte batterier med ferdigladde batterier ved anløp.

Arbeidet er underveis, og ferdigstilles i løpet av 2024.

Nye båter i 2024

MS Mjølner er den første av fire hurtigbåter som leveres av Norled, og som på sikt skal gå på elektrisitet. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre fjorden grønnere.  

Innsiden av MS Mjølner

På rute 800 Trondheim – Kristiansund skal MS Tyra og MS Vår inn i trafikk, og på rute 805 Trondheim – Brekstad skal MS Magni trafikkere ruten.

Les mer om hurtigbåtene på våre prosjektsider

Spørsmål

Hvordan blir reiseopplevelsen med MS Mjølner sammenlignet med tidligere?

Reiseopplevelsen med MS Mjølner vil gi mindre støy, gi bedre plass til passasjerer om bord, og vil oppleves som mer behagelig for både passasjerer og mannskap.

Hvilken type motorkraft skal benyttes?

Ved oppstart vil MS Mjølner midlertidig benytte seg av dieselmotorer. Når montering av SHIFTR-robotene og infrastrukturen er på plass, skal båten gå på elektrisitet.

Les mer om den autonome batteribytteroboten på norled.no.

Hvordan vil jeg merke forskjell på gammel og ny hurtigbåt?

Reisen med ny hurtigbåt vil oppleves som moderne, og med bedre sjøegenskaper enn båtene som tidligere har trafikkert strekningen. Båten er mer stillegående, og ivaretar reisende med funksjonsnedsettelser etter kravene til universell utforming.

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar. 

 

Om MS Mjølner (2024)

Lengde 28,2 meter.

Bredde 9 meter.

Passasjerkapasitet på 140, inkludert mannskap.

Innehar selvbetjent kiosk.

Benytter dieselmotorer, med mulighet for elektrisk lading.

Les mer om hurtigbåt