Til og fra hurtigbåt og ferge

Tirsdag 17. mai 

Rute 800

  • Søndagsruter.  

Rute 980:

  • Innstilt.

Torsdag 26. mai (Kristi himmelfartsdag)

Rute 800

  • Søndagsruter.  

Rute 980

  • Søndagsruter. 

Søndag 5. mai (1. pinsedag)

Rute 800

  • Søndagsruter. 

Rute 980

  • Innstilt. 

Mandag 6. mai (2. pinsedag)

Rute 800

  • Søndagsruter. 

Rute 800/825

  • Søndagsruter. 

Rute 980

  • Søndagsruter. 

Se kommuneoversikt.