Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

880 Flakk - Rørvik

Priser fra 2. januar 2020.

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m26917297134,5
6,01-12 m604409195302
>12 m1257965292628,5
Elbil 8686043
Elbil 6,01 -12 m (kun ferjepris)2052050103
Elbil >12 m (kun ferjepris)4834830242
MC1021020102

*AutoPASS for ferje gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferje.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.