880 Flakk - Rørvik

Priser fra 1. januar 2019.

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m26216696131
6,01-12 m588396192294
>12 m1223935288611,50
Elbil 8383041,50
Elbil >6 m (kun ferjepris)166166083
MC98980-

*AutoPASS for ferje gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferje.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.