870 Brekstad - Valset

Priser fra 1. januar 2019.

Rute 870
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m22014476110
6,01-8471319152235,50
8,01-10 m602450152301
10,01-12,5 m707555152353,50
12,51-14,5 m882654228441
14,51-17,5 m1008780228504
17,51-19,5 m1069841228534,50
19,51-22 m1159931228579,50
>22 m12521024228626
MC59590-

*AutoPASS for ferje gir 50 % rabatt på full pris ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferje.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.

Priser for nullutslippskjøretøy

Priser for nullutslippskjøretøy
LengdeFull prisFerjeprisBompengerAutoPASS ferje*
0-6 m7272036
6,01-8 m160160079,75
8,01-10 m2252250112,50
10,01-12,5 m2782780138,75
12,51-14,5 m3273270163,50
14,51-17,5 m3903900195
17,51-19,5 m4214210210,25
19,51-22 m4664660232,75
>22 m5125120256
MC30300-

*AutoPASS for ferje gir 50 % rabatt på full pris ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferje.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.