860 Garten - Storfosna - Leksa - Værnes

Priser fra 4. februar 2019.

860
LengdeLeksa - VærnesGarten - Storfosna - Leksa - Værnes
2,0-6,0 m121158
6,01-7,0 m272355
7,01-8,0 m316403
8,01-10,0 m504569
10,01-12,0 m519654
12,01-14,0 m608782
14,01-17,00 m708915
17,01-19,0 m8171011
19,01-22,0 m10801199
Motorsykkel/moped7788
Elbil 6179
Elbil >6,01 m136178
Voksen4956
Barn/honnør/militær2933