Hvor lenge varer avtalen?

Avtalen gjelder for den perioden sykkelboksene er plassert i kommunen, og opphører uten forsvarsel når sykkelboksene er flyttet til ny plassering. 

Du kan selv si opp avtalen når som helst i løpet av avtaleforholdet. 

AtB har rett til å si opp avtalen dersom avtalen blir misligholdt. Du kan bli erstatningsansvarlig for skader som du påfører AtBs eller andres eiendom.