Støren Rådhus gamle E6

B2
2002
480
MIDTRE GAULDAL