Støren Rådhus

B2
2002
340,5004,5472,5473
MIDTRE GAULDAL