Støren Rådhus

B2
2002
340,5004,5005,5471,5472,5476
MIDTRE GAULDAL