Støren barneskole

B2
2002
340,5471,5472,5473,5474
MIDTRE GAULDAL