Rute 870 Stenging av sambandet Brekstad-Valset

Det skal foregå anleggsarbeid på Valset fergekai. Fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset blir stengt i to perioder på ni dager.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune skal Statens vegvesen bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset for el-ferger. På Valset skjer mesteparten av arbeidet mens fergetrafikken går som normalt, men noe av arbeidet er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet. Derfor må sambandet stenges i to perioder på ni dager. 

Les mer informasjon knyttet til stengingen og tilpasset rutetilbud.