Søbstadvegen midlertidig stengt fra 23.juli til og med 17.august

Grunnet veiarbeid blir Søbstadvegen stengt fra 23.juli til og med 17.august

Rute 4, 89, 90, 91 og 104 vil i disse periodene kjøre Kongsveien – Ringvålveien (4A trasé) på alle avganger til og fra Heimdal - Kolstad

Avganger på rute 9 som skal kjøre via Kolstad, kjører avvikende Kongsveien – Ringvålveien (4A trasé) til og fra Heimdal – Kolstad

Holdeplassene Ditlevs Bloms vei, Lyngveien og Skytterveien vil ikke bli betjent i disse periodene. Alternative holdeplasser er Heimdal stasjon, Saupstadringen 109 og Midteggen (som vist i kart)