Sivert Thonstads vei stenges midlertidig for busstrafikk fra mandag 10.desember til 03.august 2019 grunnet veiarbeid.

Holdeplassene Martin Linges veg og Peder Morsets veg blir stengt i perioden. I anleggsperioden blir det omkjøring via Bjørndalen, holdeplassene Rosten og Kvenild betjenes i begge retninger.