Opprettelse av midlertidige holdeplasser Ila nederst i Byåsveien

I forbindelse med veiarbeid i Ilevollen opprettes det midlertidige holdeplasser nederst i Byåsveien ved Bergsligata, gjelder fra 5.juli