Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Oppgradering av holdeplass Dronningens gate D1 og D2

Holdeplassene D1 og D2 i Dronningens gate skal oppgraderes med nye leskur. Bussen vil stoppe ca. 10m før dagens holdeplass ved midlertidig busstoppskilt.