Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Ole Vigs gate stengt

Arbeidet i Ole vigs gate har utsatt oppstart til 14. juni. Rute 310 vil likevel kjøre alternativ trasé som beskrevet under fra mandag 7. Linje 601 og skoleruter vil kjøre normalt frem til 14. juni.

Ole Vigs gate stenges i øvre del i forbindelse med vegarbeid. Dette fra 7. juni og ca. 5 måneder fremover. Holdeplassene Halsen U. og Sigur Jarls veg vil stenges mens arbeidet pågår. Linje 310, 601 og skolebusser må derfor endre trasé.

Skolerutene flyttes til midlertidig holdeplass i Evjevegen. Linje 601 og 310 vil kjøre Ringvegen – E14 – torget og videre til stasjonen. Midlertidig holdeplass for 601 og 310 opprettes i Ringvegen ved E14. Torget betjenes også i begge retninger.  Se kart for detaljer.