Nye holdeplassen Tanemskrysset er åpen og klar til bruk

Nye holdeplassen Tanemskrysset er åpen og klar til bruk.