Midlertidig holdeplass for Skansen fra 8.oktober

Holdeplassen Skansen, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er flyttet midlertidig fra 8. oktober. Alternativholdeplass er etablert ca. 140 meter nærmere sentrum, som vist på kart.