Mebygdvegen stenges 14.3 til og med 19.4

Mebygdvegen stenges grunnet vegarbeid og rutene 43 og 9915 kjører avvikende trase i perioden:

Rute 43 06.40 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, ekstra buss fra snuplass i Mebygda kl 06.45 med korrespondanse til rute 43 i krysset Mebygdvegen - Bergsgjerdvegen. Holdeplassene Megarden - Skjøstad - Karosserifabrikken - Grinden blir ikke betjent, passasjerer på denne strekningen henvises til rute 9924

Rute 43 09.40 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden - Esp østre - Eggen blir ikke betjent.

Rute 43 kl 14.25 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, Assistansebuss rute 75 kl 14.25 fra Spongdal til Rye, kjører Myrsund - Berg - Mebygda - Berg - Karosserifabrikken - Grinden - Skjøstad - Megarden. 

Rute 43 13.07 fra Okstad Østre kjører direkte fra Berg til Langlohaugen, holdeplassene Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden - Esp østre - Eggen blir ikke betjent.

Rute 43 15.52 fra Okstad Østre kjører Bergsjerdvegen - Mebygdvegen til snuplass i Mebygda, videre ordinær rute, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden blir ikke betjent. 

Rute 9915 07.35 fra Fallet starter 07.30 og kjører Bergsgjerdvegen - Mebygdvegen til snuplass i Mebygda, videre ordinær rute, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden blir ikke betjent. Elever ved disse holdeplassen henvises til å ta rute 9911/9913.

Rute 9915 kl 13.10/13.40 fra Spongdal kjører ordinær rute til snuplass i Mebygda, kjører deretter til Berg og videre ordinær rute. Holdeplassene Megarden - Skjøstad - Karosserifabrikken - Grinden blir ikke betjent.