Innstilte trikkeavganger 14.mai,28.mai og 11.juni

På grunn av veiarbeid i Ilevollen innstilles følgende avganger:

Fra Lian : 09:57 10:27 10:57 11:27

Fra St.Olavs gate : 10:30 11:00 11:30 12:00