Ilevollen stengt fra søndag 24.juni kl. 18.00

Ilevollen nord for Ila-parken stenges midlertidig for gjennomkjøring fra søndag 24.juni kl. 18.00 til medio september, på grunn av arbeid med trikkeskinnene. Bussene vil kjøre Ilevollen sør for Ila-parken, og holdeplassene Ila i begge retninger og Skansen til sentrum vil ikke bli betjent. Midlertidig holdeplass i Kongensgata ved Ilevollen 1 (se kart).

De midlertidige holdeplassene nederst i Byåsveien ved Bergsligata vil ikke bli betjent fra onsdag 27.juni, da Statens vegvesen ikke har godkjent disse på grunn av trafikksikkerhets årsaker. Alternativt kan man ta trikk til og fra sentrum, med overgang videre til buss. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre passasjerer.