Holdeplassene Valgrindvegen midlertidig stengt

Klæbuvegen er stengt for gjennomkjøring, omkjøring via S.P. Andersens veg fører til at holdeplassene Valgrindvegen ikke betjenes. Alternative holdeplasser er vist i kart.