Holdeplassene Trondheim hovedbrannstasjon midlertidig stengt fra 8.november

På grunn av anleggsarbeid er holdeplassene Trondheim hovedbrannstasjon stengt fra 8.november. Alternative holdeplasser er Tempe, se kart.