Holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata midlertidig stengt 30.07. - 31.08.

Holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata, begge retninger blir stengt midlertidig grunnet vegarbeid. Holdeplassene stenges i perioden 30.07. – 31.08.  Alternative holdeplasser er øst for Kronprinsesse Märthas allé som vist i kart.