Holdeplassene Stav Øvre legges ned

I forbindelse med omlegging til ny trasé på E6 mellom Melhus og Tiller blir holdeplassen Stav Øvre på E39 stengt permanent fra mandag 5.november. Alternative holdeplasser blir de nye holdeplassene som opprettes i nye Klett-krysset, se kart.