Holdeplassene Søndre gate 22 og Nova kino retning sentrum, stengt fra 16.juli

I forbindelse med ombygging av Olav Tryggvassons gate til miljøgate er holdeplassene Nova Kino og Søndregate 22, retning mot sentrumsterminalen flyttet og slått sammen til en holdeplass i Olav Tryggvassons gate fra 16.juli (se kart).

Holdeplassen Nova Kino fra sentrum tas i bruk igjen fra samme dato.