Holdeplassene Rydland er stengt i begge retninger pga. veiarbeid. Gjelder f.o.m. 24. september.

Grunnet veiarbeid blir holdeplassene Rydland i begge retninger stengt. Det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternativ holdeplass er Klæbu sentrum.