Holdeplassene Østre Lund 3 og 4 er midlertidig stengt fra 23.mai.

På grunn av bygging av ny gang og sykkelveg blir holdeplassene midlertidig stengt.