Holdeplassene Migosenteret flyttet midlertidig

Holdeplassene Migosenteret begge retninger oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassene er stengt fra 8.mai og midlertidig holdeplasser er etablert ca. 100 m. lengre vest, som vist på kart.