Holdeplassene Høgskoleringen midlertidig stengt fra tirsdag 30.oktober klokka 19.00

Holdeplassene Høgskoleringen, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassene flyttes midlertidig fra tirsdag 30.oktober klokka 19.00. Alternative holdeplasser, som vist på kart.